Få fler sponsorer till er hockeyförening

Black Wings HC har säsongen 2018/2019 redan landat tre sponsorer. Men, om din förening inte har lyckats lika bra i jakten på sponsorer följer här ett gäng tips.

För det första är det alltid ett säkert kort att se över sina nuvarande samarbeten med sponsorer och utvärdera vad som fungerar bra och vad som eventuellt måste förbättras. Det kan handla om era motprestationer till sponsorn, men också en utvärdering kring vad ni som lag får ut av er sponsor. En sponsor behöver inte vara ett företag eller en person som sponsrar laget ekonomiskt, det kan handla om andra saker också. Till exempel kan ett företag gå in och bidra med den utrustning som laget använder eller hjälpa till ideellt vid en renovering av en lokal, det är också exempel på olika typer av sponsring. Begreppet har förekommit i de här sammanhangen sedan 80-talet och idag är fenomenet mest inspirerat av hur det fungerar i USA. Där är sponsringen ofta ännu mer kopplat till marknadsföring och det är mycket fokus på vad företaget eller personen som sponsrar ska få för typ av exponering som motprestation mot att den personen eller företaget skänker pengar till laget.

Handfasta tips

Det är som sagt viktigt att utvärdera, det behöver inte göras mer än en gång per säsong, men hinns det med fler gånger är det bra. Om möjligt kan en eller flera personer ansvara för sponsringen specifikt, så som en kommunikatör på ett företag. På det sättet blir det ännu lättare för sponsorn att ta kontakt med laget samt för laget att underhålla kontakten med sina sponsorer. Det är också viktigt att ha i åtanke att alla sponsorer är lagets viktigaste sponsorer och att de är fantastiska som sponsrar, att tacka dem på olika sätt utöver motprestationen gynnar generellt relationen. Utan små sponsorer får laget inte heller större sponsorer, det är också mycket viktigt att komma ihåg.