Stolt sponsor

Ytterligare en sponsor inför säsongen 2018/2019 är Bygginvest. Det är fantastiskt att de också har valt att sponsra och fler företag borde följa i deras fotspår och bidra till ungas utveckling om olika idrottsområden. En sponsor är en privatperson eller juridisk person som på ett eller annat sätt stödjer en förening av något slag. Oftast handlar det om att föreningen erbjuder företaget någon form av reklam eller annan exponering i utbyte mot ekonomisk support eller liknande. De förekommer sponsorer inom andra föreningsverksamheter också, men just i idrottssammanhang är de som allra vanligast.

Bygginvest

Alla behöver någonstans att bo och Bygginvest förvaltar inte mindre än 2495 stycken bostadslägenheter i dagsläget. Bygginvest är ett företag med ett femtiotal anställda och de både förvaltar och rustar upp bostäder runt om i Jönköping. Dessutom hyr de ut lokaler till olika företag och har hand om garageplatser. En fastighet är som bekant inte bara villor och lägenheter utan det kan också röra sig om mark och/eller tomter av olika slag, exempelvis som med garageplatserna i det här fallet. Det finns många företag som handlar med fastigheter på olika sätt, men en av de större aktörerna på marknaden i Småland är just Jönköpings Bygginvest. Att de dessutom tillhandahåller vissa typer av fastighetsskötsel är en bonus för boende i deras fastigheter. De målar och renoverar fastigheter, de renoverar tvättstugor och fixar hissar. De har också ansvar för att system så som ventilation, vatten, el, värme och kyla fungerar. De kan också hjälpa till om det uppstår några akuta problem i bostaden, om det skulle bli en vattenläcka eller liknande. Dessutom gör de löpande nödvändiga renoveringar inomhus också, i badrum och kök exempelvis. De erbjuder en mängd olika fastighet- och byggrelaterade tjänster och det gör ett fantastiskt arbete. Företaget har ett vinstdrivande syfte och de delar tacksamt med sig som sponsor.